Αποσύνδεση: Τι συμβαίνει όταν το μυαλό σου «φεύγει» για να αποφορτιστεί;

Αποσύνδεση: Τι συμβαίνει όταν το μυαλό σου «φεύγει» για να αποφορτιστεί;

«Δεν θυμάμαι καλά, ίσως δεν πρόσεξα αρκετά. Πώς να το εξηγήσω… Ναι, μου είπες…