Αποσύνδεση: Τι συμβαίνει όταν το μυαλό σου «φεύγει» για να αποφορτιστεί;

Αποσύνδεση: Τι συμβαίνει όταν το μυαλό σου «φεύγει» για να αποφορτιστεί;

«Δεν θυμάμαι καλά, ίσως δεν πρόσεξα αρκετά. Πώς να το εξηγήσω… Ναι, μου είπες…

Is Delulu the Solulu? Τελικά είναι επικίνδυνο ή εποικοδομητικό να ζεις με ψευδαισθήσεις;

Is Delulu the Solulu? Τελικά είναι επικίνδυνο ή εποικοδομητικό να ζεις με ψευδαισθήσεις;

Θα ξεκινήσω επεξηγηματικά: Delulu θα πει (αν δεν έχεις μυηθεί ακόμα στο TikTok –…