Ψυχοθεραπεία

Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία – (Cognitive Behavioural Therapy – CBT)

Η βάση της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής προσέγγισης, καλεί το άτομο που βιώνει στο παρόν του κάποιο πρόβλημα, κάποια δυσκολία, να το διαχειριστεί τροποποιώντας τις σκέψεις (γνωσίες) ή τις συμπεριφορές του. Θεωρούμε ότι οι σκέψεις, τα συναισθήματα, τα σωματικά συμπτώματα και οι συμπεριφορές μπορούν να μετατραπούν σε έναν φαύλο κύκλο διαιώνισης του προβλήματός μας. Αναγνωρίζοντας τις αρνητικές και δυσλειτουργικές σκέψεις μας, έχουμε την δυνατότητα να διαχειριστούμε μία δυσκολία με πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Σύμφωνα με τον ψυχίατρο Aaron Beck, οι δυσλειτουργικές σκέψεις είναι βασικό χαρακτηριστικό κάθε ψυχολογικής δυσκολίας ή διαταραχής. Απέναντι σε αυτό, η ρεαλιστική αξιολόγηση μιας κατάστασης, σε συνδυασμό με την τροποποίηση στον τρόπο σκέψης και δηλαδή, στην επεξεργασία των πληροφοριών, είναι μια πρόταση για αλλαγή του αρνητικού συναισθήματος και της δυσλειτουργικής συμπεριφοράς. Τα αποτελέσματα που εμφανίζονται μετά την έναρξη της τροποποίησεις στις βαθύτερες πεποιθήσεις που δημιουργούν και τις δυσλειτουργικές σκέψεις είναι διαρκή.

Οι βασικές αρχές παρέβασης της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας (αν και πρόκειται για ένα εξατομικευμένο μοντέλο θεραπείας)είναι οι ακόλουθες δέκα, βάση του δημιουργού της A. Beck:

1. H παρέμβαση βασίζεται σε μια διαρκή ανάλυση της εκάστοτε περίστασης και κατάστασης και των προβλημάτων που έχου δημιουργηθεί, βασισμένη σε:

 • Παρούσες σκέψεις
 • Δυσλειτουργικές συμπεριφορές
 • Παράγοντες έναρξης, εμφάνισης, διαιώνισης
 • Έντασης προβλήματος
 • Συγκεκριμένοι, διαστρεβλωμένοι μέθοδοι μετάφρασης του εαυτού, των άλλων και του μέλλοντος

2. Σταθερή και ασφαλής θεραπευτική συμμαχία.

3. Έμφαση στη συνεργασία ανάμεσα σε θεραπευτή και θεραπευόμενο και την σημαντικότητα της ενεργού συμμετοχής του δεύτερου.

4. Θεραπευτικοί στόχοι συγκεκριμένοι, δομημένοι, μετρήσιμοι και ρεαλιστικοί.

5. Έμφαση στο παρόν – ειδικά στην έναρξη της θεραπείας.

6. Απώτερος στόχος ‘ο θεραπευτόμενος να γίνει θεραπευτής του εαυτού του’.

7. Χρονικά σύντομη.

8. Οι συνεδρίες είναι δομημένες και έχουν ατζέντα που συμφωνούν συνεργατικά θεραπευτής και θεραπευόμενος.

9. Ο θεραπευόμενος διδάσκεται να αναγνωρίζει, αξιολογεί και απαντά στις δικές του δυσλειτουργικές σκέψεις και πεποιθήσεις.

10. Τεχνικές τροποποίησης για σκέψεις και συμπεριφορές.

Πρόκειται για μία μορφή ψυχοθεραπείας που μπορεί να βοηθήσει σε θέματα όπως

 • άγχος
 • φοβίες
 • κρίσεις πανικού
 • σεξουαλικές διαταραχές
 • μετατραυματικό στρες
 • ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή
 • κατάθλιψη
 • διαχείριση θυμού
 • διαταραχές διατροφής