Συναντήσεις & Σεμινάρια

Αναγνώριση & Διαχείριση των αρνητικών συναισθημάτων

Αναγνώριση & Διαχείριση των αρνητικών συναισθημάτων

Τα συναισθήματα που βιώνουμε είναι ποικίλα και έχουν διαφορετική προέλευση, αλλά και διαφορετική χροιά….